Ympäristövaikutukset huomioidaan kaikissa toiminnoissa

Suomen panimo- ja virvoitusjuomateollisuudessa ympäristöystävällisyys on kansainvälistä huipputasoa. Juomapakkausten kierrätys syntyi Suomeen panimoteollisuuden ansiosta. Kierrätettävä pakkaus on toiminnan perusta.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritykset ovat sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteeseen ja noudattavat alan yhteistä ympäristöpolitiikkaa. Se edellyttää ekologisten ja eettisten seikkojen huomioimista kaikissa alan toiminnoissa.

Tehokkaat valmistusprosessit säästävät ympäristöä. Esimerkiksi yhden olutlitran valmistukseen käytetään vain 2,3 litraa vettä.

Lue lisää esitteestä Energiatehokkuus ja kierrätys

Two wooden chairs on a wood pier overlooking a lake at sunset

Juomapakkaukset kiertävät

Panimoliitto ei hallinnoi juomapakkausten kierrätystä, vaan sen jäsenyritykset ovat mukana Ekopulloyhdistyksessä ja Palpassa. Ekopulloyhdistys hallinnoi uudelleentäytettävien juomapakkausten kierrätysta ja Suomen Palautuspakkaus Oy eli PALPA hallinnoi mm. tölkkien, kierrätysmuovipullojen ja kierrätyslasipullojen kierrätystä.

 

Pakkaukset

LUE LISÄÄ

Kuljetukset ja Ympäristö

LUE LISÄÄ

Toiminnan ympäristövaikutuksia pienennetään seuraavin tavoin:

  • Tehokasta pakkausten uudelleenkäyttöä ja kierrätystä suositaan,
  • tuotannosta syntyvät sivutuotteet ja jätteet ohjataan hyötykäyttöön,
  • uusien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämisessä sitoudutaan raaka-aineiden ja energian tehokkaaseen käyttöön sekä koko elinkaarenaikaisten ympäristövaikutusten vähentämiseen mahdollisuuksien mukaan,
  • liiketoiminnassa suositaan yhteistyökumppaneita, jotka ovat osaltaan sitoutuneet ympäristövastuulliseen toimintaan
  • toiminnasta ja tuotteiden ympäristövaikutuksista tiedotetaan avoimesti ja asiallisesti ja
  • henkilöstöä rohkaistaan vastuullisuuteen ja innovatiivisuuteen työympäristöön ja yleisiin ympäristövaikutuksiin liittyvissä asioissa.

Kierrätys ja uudelleenkäyttö täydentävät toisiaan

Ympäristövastuu panimoteollisuudessa