Alkoholivero

Suomalaisen panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden toimintaympäristöön ovat vaikuttaneet viimeisien vuosien aikana suuresti julkisen vallan tekemät veroratkaisut.

Alkoholijuomien valmisteveroja korotettiin viimeksi vuoden 2024 alussa yhteensä 15 miljoonalla eurolla. Oluen verotusta laskettiin hieman ja muiden alkoholijuomien verotusta nostettiin.

Suomen alkoholivero on huomattavasti korkeampi kuin EU-maissa keskimäärin. Euroopan unioni on säätänyt alkoholijuomien minimiverotasosta. Suomessa olutvero on kuitenkin lähes 20-kertainen EU:n päättämään minimiveroon nähden, joten alkoholiverotusta voi pitää EU:n yhteismarkkinoiden hengen vastaisena.

Euroopan Unionin perustamissopimuksen artikla 93 edellyttää valmisteverojen harmonisointia kuluttajien tasavertaisten oikeuksien ja sisämarkkinoiden häiriöttömän toiminnan takaamiseksi.

Alkoholiverot eri juomille 2024_netti

Suomen olutvero on EU:n korkein – veronlaskun jälkeenkin

Alkoholiveron korotus kasvattaa oluen matkustajatuontia

Alkoholiverotusta kevennettiin ja matkustajatuonnin rajoituksia helpotettiin vuonna 2004 Viron liittyessä Euroopan Unionin jäseneksi. Kuitenkin jo vuoden 2008 alussa alkoholiveroja taas korotettiin. Vuoden 2024 korotus oli jo yhdeksäs alkoholiveron korotus vuoden 2004 alennuksen jälkeen.

Alkoholiverotuksessa tapahtuneet muutokset näkyvätkin varsin hyvin nimenomaan oluen tuonnissa. Kolme veronkorotusta Virossa vuonna 2017 vähensivät oluen tuontia, kun taas alkoholiveron korotus Suomessa vuosien 2018 ja 2019 alussa sekä Viron tekemä veronkevennys kesällä 2019 käänsivät oluen tuonnin nousuun. Virosta haetaan erityisesti olutta, jonka määrä alkoholituonnista on lähes puolet.