Strategia

Missio

Oikeudenmukainen ja ennustettava toimintaympäristö juoma-alalle

Visio

Maailman vastuullisimman ja kestävimmän liiketoiminnan mahdollistava reilu toimintaympäristö juoma-alan toimijoille

Tavoitteet

Oikeudenmukainen alkoholiverotus

Kaikkea alkoholia verotettava alkoholipitoisuuden perusteella

Epäreilusta virvoitusjuomaverosta luopuminen

Toimialakohtaisella verolla ei saa vaikuttaa kilpailupolitiikkaan

Maailman vastuullisin juoma-ala

Ympäristöystävällisyyden, yhteiskuntavastuun ja kohtuullisuuden edistäminen