Strategia

Missio

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto edistää suomalaisen panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden kannattavuutta ja elinkelpoisuutta.

Visio

Suomessa käytetään entistä enemmän kotimaisia panimo-ja virvoitusjuomateollisuuden juomia , jolloin syntyy lisää verotuloja ja työpaikkoja.

Kannattava ja edelleen kasvava suomalainen toimiala, joka kykenee investoimaan uuteen ja toimimaan yhteiskunnallisesti vastuullisella ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Edistämme kotimaisen arvoketjun kannattavuutta alkutuotannosta tuotteiden valmistuksen kautta jokaisen ihmisen arkeen ja juhlaan.

Suomalaisen oluen verotus lähemmäksi eurooppalaista keskitasoa. Verotuksellinen oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus tuotteiden välillä.

Vastuullisuus

Elinvoimainen teollisuus työllistää ja maksaa veronsa.

Suomen panimo- ja virvoitusjuomateollisuudessa ympäristöystävällisyys on kansainvälistä huipputaso. Juomapakkausten kierrätys syntyi Suomeen panimoteollisuuden ansiosta. Kierrätettävä pakkaus on toiminnan perusta.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritykset sitoutuvat kestävän kehityksen periaatteeseen. Otamme huomioon ekologiset ja eettiset seikat kaikissa alan toiminnoissa.

Haluamme edistää vastuullista juomakulttuuria ja suomalaista juomatietämystä. Alkoholin väärinkäyttöön ja alaikäisten alkoholinkäyttöön suhtaudumme kielteisesti. Haluamme osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun alkoholin käytöstä ja puuttua pahaa oloa aiheuttaviin juurisyihin.

Panimoteollisuus on sitoutunut vastuulliseen tuotteiden mainontaan ja markkinointiin. Panimoliitto tukee itsesääntelyä mainosten ennakkotarkastuksilla.

Strategiakuva_2019-1
Elinvoimainen panimoteollisuus on osa suomalaista kulttuuria.