Eettiset säännöt

Panimoliiton jäsenet sitoutuvat näihin eettisiin sääntöihin liiton toiminnassa.

  1. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry:n (jäljempänä Panimoliitto) tarkoituksena on edistää alan toimintaedellytyksiä, sekä valvoa panimoalan yleisiä elinkeinopoliittisia etuja. Panimoliitossa toimitaan edellä todetun tarkoituksen toteuttamisessa näiden eettisten sääntöjen mukaisesti.
  1. Panimoliiton omissa ohjeistuksissa on huomioitu toiminnan eettisyys. Ohjeistukset koskevat yksityiskohtaisemmin mm. kilpailulainsäädännön noudattamista, alkoholijuomien vastuullista markkinointia ja muita vastuullisen markkinoinnin edistämistä käsitteleviä sääntöjä/ohjeistuksia. Panimoliiton jäsenet sitoutuvat toiminnassaan osana näitä eettisiä sääntöjä noudattamaan myös Panimoliiton omia ohjeistuksia.
  1. Panimoliitto hoitaa toimintaansa liittyvät velvoitteensa ja vastuunsa sekä kunnioittaa alan muita toimijoita. Edistämme avointa viestintää ja luotettavaa vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa.
  1. Panimoliitto huomioi ympäristövaikutukset kaikessa toiminnassaan ja tukee jäsenten mahdollisuuksia toimia ympäristötehokkaasti vaikuttamalla yleiseen toimintaympäristöön mm. lainsäädännön kautta.
  1. Panimoliiton toiminnassa ei hyväksytä syrjintää eikä loukkaavaa tai häiritsevää käytöstä. Panimoliitto on yhdistys, joka on sitoutunut tarjoamaan toimintaympäristön, jossa ei esiinny minkäänlaista syrjintää, loukkaavaa tai häiritsevää käyttäytymistä. Panimoliiton toiminnassa kaikkia kohdellaan kunnioittavasti ja suvaitsevasti.
  1. Kaikki jäsenet ovat yhdenvertaisia. Sitoudumme käyttäytymään arvostavalla tavalla niin, että jokaisella jäsenellä on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua Panimoliiton toimintaan. Panimoliitto varmistaa, että kaikilla sen jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa Panimoliiton kannan muodostamiseen toimialaa koskevassa edunvalvontatyössä. Panimoliitto odottaa, että sen jäsenten toiminta niin liitossa kuin muutenkin on eettisesti hyväksyttävää, vastuullista ja panimoalaa kunnioittavaa. Jäsenten ei tule esittää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa yrityksen toiminnasta.