Markkinointi

JUOMIEN MAINONTA

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritykset ovat sitoutuneet vastuulliseen tuotteiden mainontaan ja markkinointiin, joita määrittelevät mm. Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n elintarvikkeiden ja virvoitusjuomien vastuullista kaupallista viestintää koskevat ohjeet.

Liiton jäsenyritykset ovat laatineet lakia tiukemmat panimoalan alkoholijuomien vastuullisen markkinoinnin ohjeet. Virvoitusjuomien vastuullisessa mainonnassa noudatetaan yhteistä linjaa Euroopan virvoitusjuomajärjestö Unesdan kanssa.

ICC-tulkintaohjeet

Panimoalan alkoholijuomien vastuullisen markkinoinnin ohjeet

mainonta-1959-iiro-nurminen
Pohjoisesplanadi 3. Lyhtypylväässä Koffin olutmainos. Kuva: Iiro Nurminen, Helsingin kaupunginmuseo

Alkoholimainonta

Alkoholimainontaa on Suomessa rajoitettu tiukasti lailla. Mietojen alkoholijuomien mainonta on sallittua, paitsi jos se

 • kohdistuu alaikäisiin,
 • yhdistää alkoholin käytön ajoneuvolla ajamiseen,
 • korostaa alkoholipitoisuutta myönteisenä ominaisuutena,
 • kuvaa runsasta alkoholin käyttöä myönteisesti,
 • luo kuvan suorituskyvyn lisääntymisestä,
 • luo kuvan sosiaalisesta tai seksuaalisesta menestymisestä,
 • luo kuvan lääketieteellisistä tai terapeuttisista vaikutuksista,
 • luo kuvan, että alkoholi piristää, rauhoittaa tai on keino ristiriitojen ratkaisemiseksi,
 • on hyvän tavan vastaista,
 • toteutetaan televisiossa tai radiossa kello 7−22,
 • toteutetaan elokuvateatterissa, kun esitettävä elokuva on sallittu alle 18-vuotialle,
 • toteutetaan yleisellä paikalla (ks. poikkeukset),
 • osallistaa kuluttajan peliin, arpajaisiin tai kilpailuun tai
 • käyttää tietoverkossa kuluttajien tuottamaa sisältöä tai saattaa palvelun välityksellä kuluttajien jaettavaksi tuottamaansa tai kuluttajien tuottamaa sisältöä.

 

Alkoholijuomien vastuullisen markkinoinnin ohjeistus

Panimoliiton jäsenyritykset ottivat vuoden 2008 alusta yhteisesti käyttöön alkoholipitoisten panimojuomien vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeistuksen. Ohjeita uudistettiin vuosina 2011 ja 2015. Uudistukset täydentävät jo nykyistä erittäin tiukkaa ohjeistusta, joka ylittää lainsäädännön velvoitteet. Käytännön tasolle menevällä ohjeistuksella pyritään estämään jo nyt äärimmäisen harvinaiset ylilyönnit.

Panimoala on itsesäätelyohjeissaan päättänyt, että

 • Sen lisäksi mitä alkoholilaissa säädetään mainonnan kellonaikarajoista, panimoala mainostaa televisiossa sellaisien ohjelmien aikana, jolloin mainoksien kohdeyleisöstä vähintään 70 %:n voidaan kohtuudella olettaa olevan yli 18-vuotiaita.
 • Panimoala mainostaa digitaalisissa kanavissa sellaisien ohjelmien aikana, jolloin mainoksien kohdeyleisöstä vähintään 70 %:n voidaan kohtuudella olettaa olevan yli 18-vuotiaita. Mainostamista vältetään televisiossa ja digikanavissa sellaisien ohjelmien aikaan, jolloin yleisöstä yli 30 %:n tiedetään olevan tai voidaan kohtuudella olettaa olevan alaikäisiä.
 • Panimoliiton jäsenyritysten kotimaassa valmistetuissa omissa alkoholituotemerkkien pakkauksissa käytetään vastuullisesta alkoholinkulutuksesta viestivää KOHTUULLISESTI.FI-tunnusta.
 • Sosiaalisen median kanavissa huolehditaan ikärajan noudattamisesta kanavan tarjoamien mahdollisuuksien mukaan.
 • Panimoliitto järjestää koulutusta jäsenyritysten viestinnän ja markkinoinnin henkilöstölle vastuullisen markkinointiviestinnän tukemiseksi.
 • Mainoksissa esiintyvien henkilöiden on oltava vähintään 25 vuotta täyttäneitä.
 • Panimoala ei puhu lapsista, nuorista ja aikuisista, vaan selkeästi alaikäisistä ja täysi-ikäisistä.

Virvoitusjuomien mainonta

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritykset ovat sitoutuneet virvoitusjuomien vastuullisen mainonnan ja markkinoinnin sääntöihin.

Ensisijainen vastuu terveistä elämäntavoista, monipuolisesta ravinnosta ja riittävästä liikunnasta on aina yksilöllä itsellään. Lasten osalta tämä vastuu on vanhemmilla, joiden roolia ala tukee vastuullisella markkinoinnilla. Kuluttajaa ohjataan tekemään hyvinvointia edistäviä valintoja tarjoamalla juomapakkausten sisältömerkinnöissä monipuolisesti tietoa juomien ominaisuuksista.

Alan yhteisissä ohjeissa korostetaan erityisesti lapsiin suuntautuvan mainonnan vastuullisuutta.

Olemme sitoutuneet:

 • Vähentämään sokeria

Koko Euroopan virvoitusjuoma-ala on pitkällä aikavälillä sitoutunut vähentämään sokereita virvoitusjuomissaan auttaakseen kuluttajia hallitsemaan sokereiden saantia virvoitusjuomista. Tukeaksemme terveellisempää ruokavaliota olemme tuoneet markkinoille laajan valikoiman vähäkalorisia juomavaihtoehtoja. Otamme nyt askeleen eteenpäin ja sitoudumme vähentämään sokereiden keskimääräistä pitoisuutta juomissamme vielä 10 prosentilla vuosina 2019−2025.

 • Kehittämään vastuullisen markkinoinnin ja mainonnan käytäntöjä

Vuodesta 2006 lähtien olemme luvanneet olla mainostamatta virvoitusjuomia alle 12-vuotiaille lapsille televisiossa ja radiossa, painetussa mediassa, verkossa sekä myös sosiaalisessa mediassa ja yrityksen omistamilla verkkosivustoilla.

Vahvistamme edelleen sitoumustamme olla markkinoimatta tai mainostamatta virvoitusjuomia lapsille kaikkialla mediassa. Nostimme alaikärajan 13 vuoteen vuonna 2021.

 • Parantamaan toimintaamme kouluissa

Teollisuus on aina ottanut vastuunsa kouluissa vakavasti. Jatkamme vastuullista toimintaamme kouluissa seuraavasti:

 • Olemme sitoutuneet olemaan myymättä ja mainostamatta virvoitusjuomia peruskoulun ala-asteilla,
 • yläasteilla, lukiossa ja ammattioppilaitoksissa olemme luvanneet tarjota vain vähäkalorisia tai kalorittomia virvoitusjuomia ja vesiä,
 • olemme sitoutuneet sijoittamaan kouluihin juoma-automaatteja, joissa ei ole brändejä eikä mainoksia.

Energiajuomien markkinointi

 • Panimoliiton jäsenet eivät markkinoi energiajuomia alle 15-vuotiaille.
 • Panimoliiton jäsenet eivät markkinoi energiajuomia tilaisuuksissa, joissa osallistujista yli 35 % on lapsia.
 • Panimoliiton jäsenet eivät ohjaa tuotenäytteitä lapsille tai paikkoihin, joissa on huomattava määrä lapsia, esimerkkeinä koulut ja leikkipuistot.
 • Panimoliiton jäsenet eivät myy energiajuomia myyntiautomaateista, jotka sijaitsevat peruskouluissa.
 • Panimoliiton jäsenet tukevat kohtuullista käyttöä myös energiajuomien osalta.
 • Panimoliiton jäsenet sitoutuvat jakamaan tietoa energiajuomien käytöstä ja tuotesisällöistä viestintäkanavissaan.

Tutustu Energiajuomat-esitteeseen.