Markkinointi

JUOMIEN MAINONTA

Panimoliiton jäsenyritykset ovat sitoutuneet vastuulliseen tuotteiden mainontaan ja markkinointiin, joita määrittelevät mm. Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n elintarvikkeiden ja virvoitusjuomien vastuullista kaupallista viestintää koskevat tulkintaohjeet.

ICC-tulkintaohjeet (pdf)

 

mainonta-1959-iiro-nurminen
Pohjoisesplanadi 3. Lyhtypylväässä Koffin olutmainos. Kuva: Iiro Nurminen, Helsingin kaupunginmuseo

Alkoholimainonta

Alkoholimainontaa säätelee vuonna 2015 uudistettu laki, jonka tarkoituksena  on vähentää tilanteita, joissa lapset ja nuoret altistuvat alkoholimainonnalle.

Panimoliiton jäsenyritykset ovat sitoutuneet vastuulliseen alkoholimainontaan. Televisiomainosten osalta itsesäätely on lakia tiukempi, sillä tv-mainokset hyväksytetään ennen esittämistä ennakkotarkastustoimikunnassa.

Alkoholijuomien vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeistus

LUE LISÄÄ

Alkoholimainonnan ennakkotarkastus

LUE LISÄÄ

Virvoitusjuomien mainonta

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritykset sekä lisäksi Coca Cola Finland Oy ja PepsiCo Nordic Finland ovat sitoutuneet yhteisiin virvoitusjuomien vastuullisen mainonnan ja markkinoinnin sääntöihin, jotka on laatinut Euroopan virvoitusjuomajärjestö Unesda. Virvoitusjuomia ei markkinoida alle 12-vuotiaille.

Ensisijainen vastuu terveistä elämäntavoista, monipuolisesta ravinnosta ja riittävästä liikunnasta on aina yksilöllä itsellään. Lasten osalta tämä vastuu on vanhemmilla, joiden roolia ala tukee vastuullisella markkinoinnilla.

Alan yhteisissä ohjeissa korostetaan erityisesti lapsiin suuntautuvan mainonnan vastuullisuutta, mutta ne koskevat samalla kaikkea virvoitusjuomien kaupallista viestintää. Koulujen juoma-automaattien valikoiman tasapainoisuuteen ja asianmukaisiin pakkauskokoihin kiinnitetään erityistä huomiota. Kevytjuomat ja kivennäisvedet ovat oleellinen osa automaattien valikoimaa. Kuluttajaa ohjataan tekemään hyvinvointia edistäviä valintoja tarjoamalla juomapakkausten sisältömerkinnöissä monipuolisesti tietoa juomien ominaisuuksista.

Energiajuomien markkinointi

  • Panimoliiton jäsenet eivät markkinoi energiajuomia alle 15-vuotiaille.
  • Panimoliiton jäsenet eivät markkinoi energiajuomia tilaisuuksissa, joissa osallistujista yli 35 % on lapsia.
  • Panimoliiton jäsenet eivät ohjaa tuotenäytteitä lapsille tai paikkoihin, joissa on huomattava määrä lapsia, esimerkkeinä koulut ja leikkipuistot.
  • Panimoliiton jäsenet eivät myy energiajuomia myyntiautomaateista, jotka sijaitsevat peruskouluissa.
  • Panimoliiton jäsenet tukevat kohtuullista käyttöä myös energiajuomien osalta.
  • Panimoliiton jäsenet sitoutuvat jakamaan tietoa energiajuomien käytöstä ja tuotesisällöistä viestintäkanavissaan.

Lue lisää energiajuomista Energiajuomat-esitteestä.