Kuljetukset ja ympäristö

Tehokas jakelu vähentää kuljetusten ympäristövaikutuksia

Pantillisten pullojen ja tölkkien kierrätysjärjestelmä on jakelun kannalta tehokas. Sen sijaan, että juomatoimituksen jälkeen autot palaisivat tyhjinä tehtaalle, niihin lastataan kuluttajien palauttamia pulloja. Yhtenäispäällysteiden ansiosta autot voivat ottaa pullot kyytiinsä riippumatta siitä, minkä yrityksen juomaa pullossa on ollut.

Kuljetusten ympäristövaikutukset aiheutuvat pääosin polttoainepäästöistä. Alan jakelujärjestelmiä tehostamalla on pystytty vähentämään sekä autokaluston että ajettujen kilometrien määrää. Tähän on päästy tehokkaalla reitti- ja kuormasuunnittelulla, jonka käytännön toteutuksesta vastaa myös entistä hyväkuntoisempi kuljetuskalusto.

Panimoala on pystynyt oleellisesti alentamaan myös kuljettamiensa tavarakilojen määrää, koska pakkauskehitys on vienyt yhä keveämpiin ratkaisuihin.

kuljetukset