Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus ehdottaa yhteisiä toimintatapoja energiajuomien markkinoinnin ja myynnin vastuullisesta kohdentamisesta

1.02.2019

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ei pidä perusteltuina asettaa lainsäädännöllisesti 15-vuoden ikärajaa energiajuomien myynnille. Liitto ei kannata kyseistä ehdotusta.

“Tunnistamme huolen, josta nyt puhutaan ja haluamme kaikin tavoin olla tekemässä työtä sen puolesta, että alle 15-vuotiaiden lasten ja nuorten kofeiinin ja sokerin saantiin kiinnitettäisi huomiota. Nyt esitetty lainsäädännöllinen keino kieltää energiajuomien myynti alle 15-vuotiailta ei ole kuitenkaan missään määrin se keino, jolla päästäisiin meidän kaikkien allekirjoittamaan tavoitteeseen”, toteaa Panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.

Pakarinen muistuttaa, että THL:n raportti vahvistaa että ei ole mitään uutta todisteita lainsäädännön muuttamiseksi, joka kieltäisi energiajuomien myynnin alle 15-vuotiaille.

Tätä johtopäätöstä tukee myös Ruotsin kansallinen elintarvikevirasto, joka lausui: ”ei ole tarvetta ryhtyä toimiin, jotta rajoitetaan lasten ja nuorten energiajuomien saatavuutta”, ja ”energiajuomien ikäraja ei suojele lapsia ja nuoria kofeiinin ylimääräisestä kulutuksesta ”.

THL:n raportissa todetaan, että kofeiinia saadaan edelleenkin pääasiassa muista tuotteista kuin energiajuomista. Kahvi, tee, kaakao, suklaa jne. sisältävät runsaasti kofeiinia ja ovat vapaasti lasten ja nuorten ulottuvilla. Tätä faktaa tukee myös EFSA:n tutkimus vuodelta 2017, jossa todetaan, että suomalaisten nuorten (10-18v) kokonaiskofeiinin saannista energiajuomista saatavan kofeiinin osuus on ainoastaan 3%. Näin ollen puuttuminen yhden tuoteryhmän myyntiin olisi hyvin poikkeuksellista, hän jatkaa.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus haluaa korostaa kaikissa toimissaan ehdotonta vastuullisuutta. Energiajuomien osalta yrityksemme ovat jo nyt sitoutuneet vastuulliseen markkinointiin ja avoimen tiedon jakamiseen kuluttajille kaikissa tilanteissa. Tämä pitää sisällään sen, että yrityksemme eivät kohdenna millään tavoin energiajuomien markkinointia alle 15-vuotiaille, Pakarinen muistuttaa.

Haluamme jatkaa tätä työtä ja tämän vuoksi ehdotimmekin ministeri Lepälle konkreettisia toimenpidekokonaisuuksia, joiden avulla voimme vastata ministeriön huoleen, Pakarinen toteaa.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden yritykset ovat viime vuosina panostaneet vahvasti siihen, että energiajuomia mainostetaan ja markkinoidaan kohtuudella. Valmistajat ottavat vastuun markkinointinsa ja myyntinsä oikein kohdentumisesta.

Konkreettisena esityksenä Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus haluaa ehdottaa virallista teollisuuden toimintasääntöä ”Code of Practice” , joka toteutettaisiin yhteistyössä ministeriön kanssa. Energiajuomiin linkittyvät toimijat sitoutuisivat yhteisen toimintasäännön nojalla seuraavaan:

• Ei alle 15-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvaa markkinointia ja mainontaa (yrityksemme noudattavat tätä jo nyt)
• Ei myyntiä ala- tai yläasteen kouluissa.
– Ei sellaisia käytäntöjä/markkinoinnin keinoja, jotka rohkaisisivat voimakkaaseen käyttöön.
– teollisuus tarjoaa eri kokoisia annoskokoja edistääkseen kohtuullista kofeiinin ja sokerin käyttöä.

Suomalainen panimo- ja virvoitusjuomateollisuus on valmis myös entistä vahvemmin kampanjoimaan sen puolesta, että kuluttajat saavat kaiken tarvittavan tiedon energiajuomista.

Tämänkaltaisella teollisuuden ja ministeriöiden välisellä yhteistyöllä uskomme, että voimme luoda vastuullisen ja kestävän toimintatavan ja vähentää energiajuomien käyttöä lasten ja nuorten keskuudessa ilman yksittäistä lainsäädäntöä, joka itsessään ei ratkaisi ongelmaa.

Lisätietoja:

Riikka Pakarinen
Toimitusjohtaja
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus
puh:040 5800 833