Alkoholivero 2020

Vuonna 2020 alkoholivero säilyi vuoden 2019 tasolla, jolloin alkoholiveroja korotettiin vuoden alussa. Korotus koski kaikkia alkoholijuomaryhmiä, mutta painottui mietoihin alkoholijuomiin.

Alkoholiverotasot määritellään joko litralta valmista juomaa tai senttilitralta etyylialkoholia. Vuoden 2019 alussa voimaan tulleet alkoholiverotasot:

  • oluelle 36,50 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
  • väkeville alkoholijuomille 48,80 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
  • Viinien, muiden käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien ja välituotteiden verotasot litralle määritetään kohti valmista juomaa. Veron suuruus esimerkiksi 15–18 tilavuusprosenttiselle viinille on 397 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa.

 

Alkoholivero eri juomalajeissa

Olutvero Suomessa EU-maiden korkein

Vuoden alussa 2019 Suomen olutvero nousi 1,72 euroon litralta ja on kirkkaasti EU-maiden korkein. Vero on yli kaksinkertainen kuin Virossa, Saksaan verrattuna peräti lähes 20-kertainen.

Virossa laskettiin 1.7.2020 niin mietojen kuin väkevienkin alkoholien veroa 25 prosenttia, mikä ennakoi matkustajatuonnin kiihtymistä. Tämän jälkeen Latvia laski alkoholiveroaan 15 prosenttia.

Kun alkoholiverotusta uudistettiin 1.3.2004, olutveroa alennettiin 32 prosenttia. Tavoitteena oli hillitä olutmatkailun kasvua Viroon, joka liittyi EU-jäseneksi toukokuussa 2004. Väkevän alkoholin veroalennus oli kuitenkin huomattavasti suurempi kuin oluen ja muiden mietojen juomien.

Olutvero 2020

Ehdotettu alkoholiveron korotus 2021

Suome hallitus esittää vuodelle 2021 uusia veronkorotuksia, jotka kasvattaisivat alkoholiveron tuottoa vuositasolla noin 50 miljoonaa euroa. Veronkorotus kohdistuisi kaikkiin juomaryhmiin yhtä suurena suhteessa juoman sisältämään alkoholiin. Panimoliitto pitää lausunnossaan korotusehdotuksia kohtuuttomina.

Keskimääräinen korotus olisi noin 5 prosenttia, mutta huomattavasti suurepaa korotusta esitetään matala-alkoholisiin tuotteisiin.  Alkoholiverotuksen korotusta perustellaan erityisesti fiskaalisilla tavoitteilla, mutta Suomessa korkeaa verotusta on aina perusteltu myös terveysnäkökulmilla.

Suomi on kireän alkoholiverotuksen maa ja EU-maiden ankarin oluen verottaja jo ennen korotuksia. Jos valmistevero siirtyisi täysimääräisesti lopputuotteen arvonlisäverottomaan hintaan, se haittaisi koko toimialan kehittämistä ja uhkaisi alan tarjoamia työpaikkoja.

 

Veronkorotusehdotus 2021

Suomen alkoholivero EU:n huippua

Suomen alkoholivero on huomattavasti korkeampi kuin EU-maissa keskimäärin.

Euroopan unioni on säätänyt alkoholijuomien minimiverotasosta. Suomessa olutvero on kuitenkin yli 18-kertainen EU:n päättämään minimiveroon nähden, joten alkoholiverotusta voi pitää EU:n yhteismarkkinoiden hengen vastaisena.

Euroopan Unionin perustamissopimuksen artikla 93 edellyttää valmisteverojen harmonisointia kuluttajien tasavertaisten oikeuksien ja sisämarkkinoiden häiriöttömän toiminnan takaamiseksi.

 

 

 

Matkustajatuonti Virosta kiihtyi

Virossa alkoholiaverotetaan huomattavasti kevyemmin kuin Suomessa, mikä kiihdyttää matkustajatuontia erityisesti mietojen panimotuotteiden osalta.

Alkoholijuomien matkustajatuonti Virosta kasvoi vuoden 2019 heinäkuussa rajusti, kun Viro laski alkoholiveroaan peräti 25 prosenttia,

Rajakaupan vaikutukset näkyvät koko arvoketjussa. Panimoalalta on hävinnyt 40 prosenttia työpaikoista vuoden 2003 jälkeen. Välilliset ja epäsuorat vaikutukset ovat myös merkittävät. Erityisesti ravintola-alalta on hävinnyt tuhansia työpaikkoja.