Alkoholivero

Suomen alkoholiveroja korotettiin vuoden 2019 alussa. Korotus koski kaikkia alkoholijuomaryhmiä, mutta painottui mietoihin alkoholijuomiin.

Alkoholiverotasot määritellään joko litralta valmista juomaa tai senttilitralta etyylialkoholia. Vuoden 2019 alussa voimaan tulleet alkoholiverotasot ovat:

  • oluelle 36,50 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
  • väkeville alkoholijuomille 48,80 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
  • Viinien, muiden käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien ja välituotteiden verotasot litralle määritetään kohti valmista juomaa. Veron suuruus esimerkiksi 15–18 tilavuusprosenttiselle viinille on 397 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa.

Edellisen kerran veroja korotettiin vain muutama vuosi sitten:

Alkoholiverot_eri_juomalajeissa

Alkoholiverotasojen kehitys

  • Vuonna 2018 olut +10,9 %, siiderit ja long drink +10, %, viini +13.0 %, väkevät +5 %
  • Vuonna 2014 olut +8,2 %, viini +8,6 %, väkevät +5,3 %
  • Vuonna 2012 miedot alkoholijuomat +15 %, väkevät +10 %
  • Vuonna 2009 kahdesti +10 % kerrallaan, kaikki alkoholijuomat
  • Vuonna 2008 väkevät +15 %, muut alkoholijuomat +10 %

Alkoholiverotasojen-korotus-2003_2019

Olutvero Suomessa EU-maiden korkein

Vuoden alussa 2019 Suomen olutvero nousi 1,72 euroon litralta ja on kirkkaasti EU-maiden korkein. Vero on selvästi korkeampi kuin lähimaissa Ruotsissa, Virossa ja Latviassa.

Virossa laskettiin 1.7.2019 niin mietojen kuin väkevienkin alkoholien veroa peräti 25 prosenttia, mikä ennakoi matkustajatuonnin kiihtymistä. Tämän jälkeen Latvia päätti laskea alkoholijuomien veroaan 15 prosenttia.

EU-maiden korkein olutvero ohjaa kulutusta pois kotimaasta ja näin valtion verotulot jäävät saamatta. Verotasoa tulisi laskea lähemmäs Viroa, ja siten saada matkustajatuonti hallintaan sekä veroeurot pysymään Suomessa.

Kun alkoholiverotusta uudistettiin 1.3.2004, olutveroa alennettiin 32 prosenttia. Tavoitteena oli hillitä olutmatkailun kasvua Viroon, joka liittyi EU-jäseneksi toukokuussa 2004. Väkevän alkoholin veroalennus oli kuitenkin huomattavasti suurempi kuin oluen ja muiden mietojen juomien.

Olutvero_EU_maissa

Alkoholijuomaverot vertailussa

Alkoholiprosenttia kohden olutta verotetaan ankarammin kuin viiniä. Verotus syrjii kotimaista tuotetta tuontituotteen kustannuksella. Se myös houkuttelee ostamaan alkoholipitoisuudeltaan vahvempia tuotteita. Viinin suosiminen verotuksessa heikentää kotimaisen oluen ja siten maatalouden asemaa vähentämällä mm. mallasohran käyttömahdollisuuksia.

Alkoholivero-eri-juomille-2018_kapea

EU ja verotus

EU:n sisämarkkinoiden alkuperäinen tavoite on taata kaikille jäsenmaittensa kansalaisille tasapuoliset oikeudet. Siksi suomalaisillakin on perustuslainomainen oikeus tuoda maahan muista EU-maista yksityiskäyttöön olutta ja muita alkoholijuomia maksamatta niistä veroa Suomessa.

Euroopan unioni on säätänyt alkoholijuomien minimiverotasosta. Suomen olutvero on yli 18-kertainen EU:n päättämään minimiveroon nähden. Suomen korkea alkoholiverotus on EU:n yhteismarkkinoiden hengen vastainen

Euroopan Unionin perustamissopimuksen artikla 93 edellyttää valmisteverojen harmonisointia kuluttajien tasavertaisten oikeuksien ja sisämarkkinoiden häiriöttömän toiminnan takaamiseksi. Tähän olemme sitoutuneet jo Euroopan Unioniin liittyessämme. Suomen alkoholivero on kuitenkin edelleenkin huomattavasti korkeampi kuin EU-maissa keskimäärin.

Viro laski alkoholiveroaan

Virossa olutta verotetaan huomattavasti kevyemmin kuin Suomessa. Alkoholijuomien matkustajatuonti Virosta kasvoi heinäkuussa rajusti sen laskettua alkoholiveroaan heinäkuun alussa laski 25 prosenttia,

Heidän määränsä, jotka ilmoittavat halvemman hinnan matkansa ainoaksi tai merkittäväksi syyksi, on peräti tuplaantunut.

Rajakaupan vaikutukset näkyvät koko arvoketjussa. Panimoalalta on hävinnyt 40 prosenttia työpaikoista vuoden 2003 jälkeen. Välilliset ja epäsuorat vaikutukset ovat myös merkittävät. Erityisesti ravintola-alalta on hävinnyt tuhansia työpaikkoja.

Matkustajatuoti

Alkoholijuomien matkustajatuonti kääntyi kasvuun vuoden 2019 alussa, kun alkoholivero nousi Suomessa 1.1.2019. Matkustajatuonti suorastaan ryöpsähti, kun Viro alensi 1.7.2019 alkoholiveroaan 25 prosenttia. Myös Latviassa 2019 alennetut alkoholiverot ovat kasvattaneet panimotuotteiden tuontia.

Vuosi 2019 oli selkeä käänne, sillä THL:n matkustajatuontiseurannan mukaan alkoholijuomien matkustajatuonnin litramäärä väheni 10,0 prosenttia vuonna 2018 edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2017 panimojuomien tuonti laski 17,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Oluen tuonti laski 12,0 %, siiderien 20,7 % ja long drink -juomien 28,6 %.

5-osuudet-tuonnista