Virvoitusjuomaveron jatkuvat korotukset eivät ole maltillisia

21.06.2023

Virvoitusjuomaveroa korotetaan nyt niin hanakasti, ettei edellinen korotus ole vielä edes tullut voimaan, kun uusi korotus on jo hallituksen ohjelmassa. Jatkuvia korotuksia ei voida enää pitää millään muotoa maltillisina. Kapea-alaisen veron syrjivyys kasvaa mitä suuremmaksi vero nousee.

Suomessa on vuodesta 2011 lähtien korotettu virvoitusjuomaveroa muutaman vuoden välein. Edellisen eduskunnan hyväksymä terveyttä edistävän veron ensimmäinen vaihe oli kuudes korotus sokeria sisältävien juomien verotasoon. Korotus ei ole vielä astunut voimaan, kun tuore hallitus jo esittää virvoitusjuomaveroon uutta 30 miljoonan euron korotusta. Tällä hetkellä edellisen hallituksen virvoitusjuomaverolaista vasta keskustellaan komissiossa ja Panimoliiton kanne kielletystä valtiontuesta on edelleen käsittelyssä.

Hallitusohjelman kirjaus kertoo poukkoilevasta veropolitiikasta, joka tekee juoma-alan toimintaympäristöstä vaikeasti ennustettavan. Jatkuvat korotukset herättävät kysymyksen myös veron oikeudenmukaisuudesta ja tasapuolisuudesta.

”Mitkä ovat ne perusteet, joilla vero ja sen säännölliset tasokorotukset kohdistetaan yhteen tuoteryhmään? Vesien ja muiden sokerittomien juomien verottamiselle ei löydy edes terveysperustetta”, kummastelee Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Tuula Loikkanen.

Kapeana tuoteryhmänä virvoitusjuomiin ja vesiin jo reilu kymmenen vuotta kohdistunut säännöllisesti kiristyvä veropaine on kohtuuton, eikä veroon esitettäviä uusia korotuksia voida enää pitää maltillisina. Veroa on vuodesta 2014 asti porrastettu siten, että vero on pienempi sokerittomille juomille ja korkeampi sokerijuomille. Eduskunnan viimeksi hyväksymä malli porrastettiin kuuteen tasoon siten, että se ohjaa aiempaa tehokkaammin vähentämään sokeria juomista.

”Juoma-ala tiedostaa verojen merkityksen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseksi. Yhtä tärkeää on, että maamme teollisuuspolitiikka ja veropolitiikka ovat sellaisia, että täällä on hyvä toimintaympäristö ja että verotus täyttää verolainsäädännön oikeudenmukaisuuden vaatimuksen. Virvoitusjuoma-alan kohdalla tämä ei toteudu. Pisteverojen sijaan verotusta pitäisi muuttaa sellaiseksi, ettei se syrji yhtä toimialaa”, Loikkanen sanoo.

Suomi tarvitsee vastuullista veropolitiikkaa ja valmisteverojärjestelmän rakenteellisen uudistuksen. Myös OECD, IMF ja Euroopan Komissio suosittelevat kapeiden tuoteverojen sijaan laajapohjaisempia veroja. Euroopan komissio on raportissaan todennut myös, ettei ole näyttöä siitä, että virvoitusjuomaverot yksistään olisivat tehokas tapa vähentää lihavuutta, ylipainoa ja niihin liittyviä kansallisia sairauksia.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Tuula Loikkanen, p. 040 922 0750, tuula.loikkanen@panimoliitto.fi

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry on olutta, siideriä ja long drink -juomia sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä valmistavan kotimaisen elinkeinon edunvalvoja. Liitto edustaa yhtä maamme vanhimmista teollisuudenaloista. Liiton jäsenyritykset ovat Oy Hartwall Ab, MBH Breweries Oy, Momentin Group Oy, Olvi Oyj, Red Bull Finland Oy ja Oy Sinebrychoff Ab.