Vesien verottamiselle ei ole terveysperustetta

17.11.2022

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ei pidä järkevänä hallituksen esitystä uudeksi virvoitusjuomaveroksi. Uusi esitys virvoitusjuomaverolaista on syrjivä ja terveysperusteiltaan ontuva.

Hallitus on esittänyt virvoitusjuomaveron muuttamista terveysperusteiseksi ja porrastamista kuuteen eri luokkaan sokeripitoisuuden mukaan. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto katsoo, että virvoitusjuomaveron tavoite terveysperusteisuudesta ei täyty.

Lain tavoitteena on sokerin kulutuksen vähentäminen, mutta laki kohdistaa verorasituksen vain juoma-alalle ja jättää veron ulkopuolelle muut sokeria sisältävät elintarvikkeet. Vero ei kohdistu edes kaikkiin juomiin, mutta veron piirissä ovat sokerittomat juomat ja erilaiset vedet. Täysin sokerittomien juomien verottamiselle ei ole mitään terveyspohjaa.

Satunnaisesti muutamiin juomiin kohdistuva pistevero on syrjivä ja vääristää kilpailua. Pisteverojen kehittämisen sijaan koko verotusjärjestelmä pitää uusia sellaiseksi, ettei se syrji yhtä toimialaa.

Virvoitusjuomaverolla on edelleen myös vahva fiskaalinen tavoite. Fiskaalisen veron tulisi olla mahdollisimman laajapohjainen, jotta se täyttäisi verolainsäädännölle asetetun oikeudenmukaisuuden vaatimuksen. Tällä hetkellä voimassa oleva laki on epäoikeudenmukainen ja syrjivä ja kielletyn valtiontuen kannalta siinä määrin ongelmallinen, että Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto on kannellut verosta vuosi sitten Euroopan komissiolle.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Tuula Loikkanen, p. 040 922 0750, tuula.loikkanen@panimoliitto.fi

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry on olutta, siideriä ja long drink -juomia sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä valmistavan kotimaisen elinkeinon edunvalvoja. Liitto edustaa yhtä maamme vanhimmista teollisuudenaloista. Liiton jäsenyritykset ovat Oy Hartwall Ab, MBH Breweries Oy, Momentin Group Oy, Olvi Oyj, Red Bull Finland Oy ja Oy Sinebrychoff Ab.