Panimotuotteiden myynti kasvussa alkuvuodesta – Kysyntää terveellisimmille vaihtoehdoille riittää

29.04.2021

Virvoitusjuomien myynti nousi tammi-maaliskuussa noin 6 miljoonalla litralla, eli hieman alle 11 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kivennäisvesien osalta nousu oli hieman maltillisempaa, noin 8,6 prosenttiyksikköä.

Miedoista alkoholijuomista ainoastaan oluen myynti väheni viime vuoteen verrattuna. Pudotus oli noin prosenttiyksikön luokkaa. Siiderien myynti lisääntyi 2,9 prosenttia, ja long drink -juomien osalta kasvua oli noin 1,7 prosenttia. Panimotuotteiden kokonaismyynti oli noin 168 miljoonaa litraa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 4,4 prosenttia. Kasvua selittää osaltaan kuluttamisen siirtyminen ravintoloista kotioloihin ravintolarajoitusten myötä, sekä koronaviruksen aiheuttama matkustajatuonnin vähentyminen Virosta.

Virvoitusjuomien, ja erityisesti sokerittomien virvoitusjuomien myynnissä havaittava noususuhdanne ei tule Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtajalle Tuula Loikkaselle yllätyksenä.

– Ihmiset ovat vuosi vuodelta tietoisempia, mitä tuotteita he kuluttavat. Sokerittomien virvoitusjuomien suosio on looginen jatkumo yhteiskunnallisille terveystrendeille, joissa suositaan mm. vähärasvaisia tai vähäkalorisia tuotteita, toteaa Loikkanen.

Sokerittomien virvoitusjuomien myynti onkin kasvanut nopeasti. Vuosien 2016–2020 aikana myynti on noussut noin 54,7 prosenttia. Panimoliiton tilastojen mukaan viime vuonna sokerittomien virvoitusjuomien myynti oli jo lähes puolet, eli noin 47 prosenttia, virvoitusjuomien kokonaismyynnistä.

Suunta on yleiseurooppalainen. Euroopan virvoitusjuomateollisuuden kattojärjestö UNESDA:n mukaan kuluttajat valitsevat yhä enemmissä määrin sokerittoman vaihtoehdon. Euroopan virvoitusjuoma-ala onkin vähentänyt sokeria tuotteissaan noin 14,6 prosenttia vuosina 2015–2019. Nämä muutokset ala on tehnyt ilman itsesääntelyä, omasta aloitteestaan.

Kulutuksen muuttumisesta huolimatta Suomessa virvoitusjuomiin kohdistuva verotus on vieläkin epäreilu.

– Virvoitusjuomiin kohdistuva verotus on diskriminoiva. Mikään muu tuoteryhmä ei maksa veroa, vaikka tuotteessa olisi sokeria, tai muuta terveydelle haitallisia aineita. On väärin, että yksi toimiala vasta yksin valtion terveysperusteista, sekä fiskaalisista tarpeista. Jos tällainen malli nähdään valtion tasolla välttämättömäksi, on sen tulevaisuudessa oltava toimialaneutraali, vaatii Loikkanen.

Vuoden 2021 alussa suomalainen maksaa virvoitusjuomaveroa 13 senttiä litralta sokerittomista virvoitusjuomista, sekä hieman yli kaksinkertaisesti, eli 32 senttiä litralta sokeripitoisista virvoitusjuomista. Veron piiriin kuuluvat limonadien, energiajuomien ja urheilujuomien lisäksi mehut, kivennäisvedet ja lähdevedet riippumatta siitä, sisältävätkö ne sokeria vai ei. Toisaalta kahvista, teestä tai maidoista veroa ei makseta.

 

KOTIMAANMYYNTI 1.1.-31.3.2021 (1.1.-31.3.2020)
Juoma Milj. l (2021) Milj. l (2020) Muutos (Milj. l) Muutos (%)
Olut 72,5 73,2 -0,8 -1
Siideri 4,3 4,2 0,1 2,9
Long drink -juomat 9,2 9 0,2 1,7
Virvoitusjuomat 62,4 56,3 6,1 10,8
Kivennäisvedet 19,6 18,1 1,5 8,6
Kokonaismyynti 168 160,8 7,1 4,4

 

Lähde: Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry
Luvut perustuvat Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry:n jäsenyritysten Hartwallin, MBH Breweries Oy:n, Momentin Groupin, Olvin, Red Bullin ja Sinebrychoffin myyntitilastoihin.

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Tuula Loikkanen, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto

tuula.loikkanen@panimoliitto.fi, p. 040 9220 750