Panimoalaa kehitettävä rohkeasti ja pitkäjänteisesti

25.10.2023

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto on koonnut yhteen panimoalan merkittäviä kehityskohteita. Lue, miten Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto uudistaisi toimialaa.

Alkoholialan tiekartta
Ala odottaa hallitukselta selkeitä ratkaisuja juoma-alan kehittämiseksi ja sääntelyn muuttamista niin, että se tukee juoma-alan kasvua ja kehitystä kotimarkkinoilla. Tavoitteena on, että alan kasvun ja kehittämisen tukemiseksi tehdään valtioneuvoston alainen laaja-alainen selvitys, jossa otetaan huomioon alkoholialan merkitys eri alojen osalta.

Alkoholijuomien etäkauppa ja kotiinkuljetus
Nykyisessä alkoholilaissa ei ole määritelty etämyyntiä lainkaan, mikä johtaa epäselvään tilanteeseen markkinoilla. Valtiolta jää saamatta miljoonien eurojen verotulot puutteellisen lainsäädännön vuoksi. Etäkaupan epäselvyydet on ratkaistava pikaisesti ja kotiinkuljetus on sallittava suomalaisille yrityksille tasapuolisesti.

Alkoholilain tarjouspakko
Alkoholijuomien paljousalennukset on kielletty ja yksittäinen pullo tai tölkki pitää voida ostaa yhtä halvalla kuin sen hinta on halvimmassa monipakkauksessa. Tämä on johtanut monipakkausten auki repimiseen ja siihen, että yhden tölkin saa nyt entistä edullisemmin. Tarjousten on myös oltava voimassa 2 kuukautta kerrallaan. Käytännössä tämän vuoksi 2 kuukauden tarjousjaksot seuraavat toinen toistaan ja olut on tarjoushoukutin vuoden jokaisena päivänä. Kahden kuukauden tarjouskäytäntö ja monipakkausten hinnoittelu on poistettava pykälästä 51.

Alkoholimainonta
Alkoholimainonnassa kotimaiset ja ulkomaiset toimijat pelaavat käytännössä eri säännöillä, vaikka laki on molemmille sama. Viranomaisten resurssit eivät riitä muuhun kuin kotimaisten toimijoiden valvontaan ja ulkomainen toimija voi varsin vapaasti markkinoida juomia esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Kotimaisten tuotemerkkien tasapuoliset kilpailumahdollisuudet kansainvälisten tuotemerkkien suhteen pitää turvata. Alkoholijuomien mainontaa koskeva lainsäädäntö on kohtuullistettava.

Panimojuomien verotus
Suomen alkoholivero on huomattavasti korkeampi kuin EU-maissa keskimäärin. Verotusta tulisi tarkastella tasapuolisuuden näkökulmasta, eikä kotimaassa valmistettuja tuotteita, kuten olutta pitäisi verottaa ankarammin kuin tuontituotteita kuten viiniä. Alkoholiverotuksen tulee olla oikeudenmukaista ja kaikkia juomia tulee verottaa samassa suhteessa niiden alkoholipitoisuuteen nähden.

Pienpanimoalennus
Pienpanimoalennuksella on tarkoitus tukea ja elvyttää paikallista oluen tuotantoa sekä kompensoida pienten ja suurten panimoiden välisiä kustannuseroja. Kauppojen omien merkkien eli private labelien valmistusta ei katsota lisenssivalmistukseksi, eikä se näin ollen vaikuta pienpanimoalennukseen. Private labelien valmistuksessa ei ole kuitenkaan kysymys rakennedirektiivissä tarkoitetuista alueellisista ja perinteisistä tuotteista ja viimekätinen hyöty pienpanimoalennuksesta valuu päivittäistavarakaupan suurille ketjuille. Private label -tuotteiden valmistaminen pienpanimoalennuksen turvin pitäisi kieltää.

Ravintola-anniskelun arvonlisävero
Anniskelun osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta on vähentynyt vuosia. Anniskelun arvonlisäverokanta on nykyisin 24 prosenttia, kun ravintolaruuista se on 14 prosenttia. EU-lainsäädäntö mahdollistaisi, että ravintola-anniskeluun sovellettaisiin samaa alennettua arvonlisäverokantaa kuin ravintolaruokailuun. Kerrannaisvaikutuksineen arvonlisäveron alentaminen lisäisi kotimaista tuotantoa lähes 300 miljoonaa euroa.

Suljettu kierrätysjärjestelmä ja etuosto-oikeus materiaaleihin
Suomalaiset kierrättävät vuosittain yli 2 miljardia pulloa ja tölkkiä. Kilpailulainsäädännön vuoksi kierrätysmateriaali on myytävä vapaille markkinoille. Korkeat hygieniavaatimukset täyttävä elintarvikekelpoinen muovi menee hukkaan, jos se käytetään ämpäreihin tai auton osiin.

On luotava mekanismi, joka takaa juomantuottajille oikeudenmukaisen ja välttämättömän etuosto-oikeuden kierrätysmateriaaleihin, jotka ovat peräisin niiden markkinoille saattamista ja kierrätysjärjestelmällä kerätyistä juomapakkauksista.

Virvoitusjuomavero
Verotuksen tulee kohdella oikeudenmukaisesti kaikkia. Virvoitusjuomavero on yhtä alaa syrjivä vero, joka ei edes perustu terveysargumentaatioon. Täysin kalorittomien vesien ja virvoitusjuomien verottamiseen ei ole terveysperustetta. Juoma-alan pisteverojen sijaan hallituksen on valmisteltava kokonaan uudenlainen veromalli, joka ei syrji yhtä toimialaa.

Tutustu kaikkiin positiopapereihin