Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton tavoitteena tasapuolinen verotus ja oikeudenmukainen sääntely

22.12.2022

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton tavoitteet vaaleihin ja seuraavalle hallituskaudelle 2023−27

Panimoalan tulevaisuutta Suomessa määrittää pitkälti miten, se kykenee kilpailemaan digitalisoituvassa maailmassa. Kaikkein tärkeintä on, että Suomessa toimivien panimoiden toimintaedellytykset ovat samat kuin muissa maissa toimivilla yrityksillä.

  • Kaikkia alan toimijoita on koskettava samat pelisäännöt.

Kotimaassa valmistettuja tuotteita, kuten olutta, ei tulisi verottaa ankarammin kuin tuontituotteita kuten viiniä. Tilanne on merkillinen, kun sitä verrataan muihin Euroopan maihin. Muissa maissa kotimaisen tuotannon ja työllisyyden tukeminen näkyy korostetusti alkoholijuominen verotuksessa. Suomessa taas nykyisellä valmisteverojen jakaumalla suositaan edelleen muiden maiden maanviljelyä, teollisuutta ja työllisyyttä. Olisi erittäin tärkeää, että myös Suomessa mietittäisiin, miten suomalaista teollisuutta, kuluttamista ja työllisyyttä tuettaisiin eikä rangaistaisi korkeilla valmisteveroilla.

  • Alkoholiverotuksen tulee olla oikeudenmukaista ja kaikkia juomia tulee verottaa samassa suhteessa niiden alkoholipitoisuuteen nähden.

Anniskelun osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta on vähentynyt vuosia ja on tällä hetkellä jo alle 10 %. Suurin syy anniskelun laskuun on alkoholiannoksen hinta ravintolassa.

  • Ravintola-alan työllisyyden tukemiseksi ja kulutuksen siirtämiseksi ravintoloihin ravintoloissa myytävän alkoholin arvonlisänvero tulisi laskea ruoan tasolle (24 %:sta 14 %:iin).

Virvoitusjuomien ja kivennäisvesien valmistevero on Suomessa EU-maiden korkein. Vero on ollut fiskaalinen, mutta hallituksen uudessa esityksessä siihen on liitetty terveysnäkökulma.

Uuden virvoitusjuomaverolain tavoitteena on sokerin kulutuksen vähentäminen, mutta laki kohdistaa verorasituksen vain juoma-alalle ja jättää veron ulkopuolelle muut sokeria sisältävät elintarvikkeet. Vero ei kohdistu edes kaikkiin juomiin, sillä maustamattomien maitojen ohella lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät mm. kahvi, tee ja kaakao.

Erityisesti vesien verottaminen terveysperusteisuudella on kohtuutonta. Vesien vienti on mainittu strategisena hankkeena monessa yhteydessä, mutta samaan aikaan valmisteverolla pyritään hillitsemään kotimaan myyntiä. Menestyksekkäät vientihankkeet vaativat vahvaa kotimarkkinaa ponnistelujen pohjaksi.

Euroopan komission kesällä julkaisemassa raportissa todetaan, ettei ole näyttöä siitä, että virvoitusjuomaverot yksistään olisivat tehokas tapa vähentää lihavuutta, ylipainoa ja niihin liittyviä kansallisia sairauksia.

  • Uutta virvoitusjuomaveroa ei tule säätää ja nykyisestä verosta tulee luopua. Pisteverojen kehittämisen sijaan koko verotusjärjestelmä pitää uusia sellaiseksi, ettei se syrji yhtä toimialaa.

Sääntelyä tarvitaan, mutta sen on oltava oikeudenmukaista

EU:n korkein olutverotus ohjaa kuluttajia ostamaan oluensa ulkomailta rajakaupasta ja verkko-ostoksina. Ulkomailta voi tilata suoraan kotiin kannettuna alkoholia lavakaupalla, mutta edes saunaoluita ei voi tilata lähikaupasta.

Suurimmasta osasta verkko-ostoja jätetään verot maksamatta ja huomattava määrä veroja jää valtiolta saamatta. Tilanne vääristää koko palvelualaa sekä kotimaista työllisyyttä tukevaa teollisuutta.

  • Mietojen juomien kotiinkuljetus panimoille, kaupalle ja ravintoloille on sallittava kotimaassa. Lisäksi kaikkien alalla toimijoiden tulee maksaa verot, eikä ulkomaalaisia yrityksiä voi suosia suomalaisten kustannuksella.

Alkoholijuomien hinnoittelua ja hinnan mainontaa koskevia säännöksiä kiristettiin vuonna 2007. Käytännössä juomien paljousalennukset kiellettiin. Lisäksi käyttöön otettiin velvoite, että tarjouksen on oltava voimassa 2 kk kerrallaan. Käytännössä tämä on johtanut siihen, että 2 kk tarjousjaksot seuraavat toinen toistaan ja olut on tarjoushoukutin vuoden jokaisena päivänä. Samalla se, että yksittäispakattuja oluita pitää myydä samalla hinnalla kuin monipakkauksessa olevia, on lisännyt merkittävästi kaupoissa pakkausten auki repimistä.

  • Toimimattomaksi osoittautuneet hinnoittelun rajoitukset tulisi poistaa.

Alkoholimainonta on Suomessa hyvin tiukkaa. Vuoden 2015 alusta voimaan tulleet mainontaa koskevat rajoitukset ovat hyödyttäneet ulkomaisia kilpailijoita sosiaalisen median rajoitusten osalta.

  • Rajoituksia tulisi lieventää, kun valvontaa pystytään kohdistamaan vain kotimaisiin toimijoihin.