Alkoholipolitiikkaa tarkasteltava kokonaisuutena yksittäisten toimien sijaan

27.03.2023

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto vaatii vaalien jälkeiseltä hallitukselta selkeitä ratkaisuja juoma-alan kehittämiseksi. Liitto pitää tärkeänä, että alkoholipolitiikkaa tarkastellaan kokonaisuutena yksittäisten toimien sijaan. Alkoholipolitiikkaan tulisi luoda tulevaisuuteen katsova tiekartta, jonka perusteella selvitetään verotuksen ja lainsäädännön muutostarpeita.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto edellyttää seuraavan hallitusohjelman sisältävän toimenpiteitä nykyistä vahvemman elinkeinopoliittisen pohjan luomiseksi koko toimialalle. Alan kasvun ja kehittämisen tukemiseksi on tehtävä valtioneuvoston alainen laaja-alainen tulevaisuusselvitys, jossa otetaan huomioon alkoholialan merkitys eri alojen osalta terveysnäkökulmaa unohtamatta.

Suomessa alkoholiasioita on lähtökohtaisesti arvioitu haittojen kautta ja jätetty huomioimatta juomien merkitys työllisyydessä, ravintolakulttuurin kehittäjänä, matkailussa, viennissä, alkutuotannossa, innovaatioiden kehittäjänä tai ruokakulttuurin vahvistajana.

”Keskustelu pelkästään siitä, missä ja minkä vahvuista alkoholia myydään, on liian kapea-alainen. Puhe tulee laajentaa toimintaympäristön pitkäjänteiseen kehittämiseen, missä huomioidaan suomalaisen teollisuuden merkitys”, sanoo Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Tuula Loikkanen.

Edellinen alkoholilain maltillinen muutos toi myönteisiä vaikutuksia toimintaympäristöön, mutta myös tärkeitä uudistuksia jäi tekemättä. Alkoholilain muutos ei lisännyt alkoholinkulutusta, vaan päinvastoin alkoholinkulutus on laskenut viimeiset kymmenen vuotta ja nuorten alkoholinkäyttö on myös vähentynyt. Trendit suosivat alkoholittomien juomien kulutusta. Nykyinen kehitys osoittaa, että alkoholilakia voidaan jälleen järkevöittää ja verotusta laskea kohti eurooppalaista tasoa.

Alkoholiasioita ei voi katsoa enää vain kansalliselta suunnalta vaan globaalit markkinat vaikuttavat kokonaisuuteen. Suomalainen juomateollisuus on ollut jo vuosia epätasa-arvoisessa asemassa ulkomaisiin tuotteisiin ja yrityksiin nähden, esimerkiksi alkoholijuomien mainonnassa sekä juomien etäkaupassa ja kotiinkuljetuksessa, mutta myös verotuksessa. Kotimaassa valmistettua olutta verotetaan enemmän kuin ulkomailla valmistettua viiniä.

”Sääntelyllä ja verotuksella ei pidä enää jatkossa suosia ulkomaalaisia tuotteita ja yrityksiä, vaan sen tulee tukea kotimaisen juoma-alan kasvua ja kehitystä. EU:n viinimaat suosivat oman maansa tuotantoa viinien nollaverolla ja me tuemme koko ajan eteläeurooppalaista viinintuottajaa oman panimoteollisuuden ja työllisyyden sijaan. Olisiko jo aika olla oikeasti eurooppalainen ja ylpeä oman maansa tuotteista, kuten muualla ollaan?”, sanoo Loikkanen.

Kun alkoholilakia jatkossa muutetaan, pitää huomioida, miten se vaikuttaa alkoholiverotukseen ja miten samalla puututaan juoma-alaan liittyviin epäoikeudenmukaisuuksiin. Verotuksen ja lainsäädännön tuomat kilpailuhaitat on poistettava ja kaikkia toimijoita kohdeltava tasapuolisesti.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Tuula Loikkanen, p. 040 922 0750, tuula.loikkanen@panimoliitto.fi

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry on olutta, siideriä ja long drink -juomia sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä valmistavan kotimaisen elinkeinon edunvalvoja. Liitto edustaa yhtä maamme vanhimmista teollisuudenaloista. Liiton jäsenyritykset ovat Oy Hartwall Ab, MBH Breweries Oy, Momentin Group Oy, Olvi Oyj, Red Bull Finland Oy ja Oy Sinebrychoff Ab.