Alkoholin ostaminen alaikäisille on huolestuttavan yleistä

22.06.2020

Nuorten mukaan alkoholin ostaminen alaikäisille on yleistä. Myös aikuiset arvioivat sen olevan tavallista, vaikka eivät itse tunnustakaan näin tehneen. Panimoliitto peräänkuuluttaa aikuisilta vastuullisuutta.

Joka kolmas 15–17-vuotias nuori uskoo alkoholin ostamisen alaikäiselle olevan hyvin yleistä ja joka toinen melko yleistä, selviää Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan. Vain joka kymmenes arvioi alkoholin ostamisen alaikäisille olevan hyvin harvinaista.

-Kun joka toinen 15–17-vuotias kertoo, että täysi-ikäinen on ostanut hänelle alkoholia, on tulos huolestuttava. Aikuisten olisi tunnettava vastuunsa paremmin ja ymmärrettävä, että alkoholin ostaminen alaikäisille on väärin. Panimoliitossa suhtaudumme yksiselitteisen kielteisesti alaikäisten alkoholinkäyttöön, sanoo Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.

 

Tutkimuksessa silmiinpistävintä on, että 70 prosenttia aikuisista arvioi alkoholin ostamisen alaikäisille olevan hyvin tai melko yleistä. Kuitenkin 80 prosenttia sanoo, ettei ole koskaan ostanut alkoholia alaikäisille.

-Käsitys, jonka mukaan ”En minä, vaan ne muut” kiteyttää hyvin ristiriidan.

Mitä nuorempi aikuinen vastaaja on, sitä yleisempää alkoholin ostamisen alaikäisille uskotaan olevan. 18–24-vuotiaista peräti 91% arvioi alkoholin ostamisen alaikäiselle olevan vähintään melko yleistä. Kuitenkin nuorista aikuisista valtaosa eli 87% ilmoittaa, ettei ole koskaan itse ostanut alkoholia alaikäiselle.

Nuorista aikuisista joka kolmas ei juo alkoholia lainkaan

Yhä harvempi suomalainen juo alkoholia. Ja kun juodaan, sitä juodaan yhä harvemmin. Erityisesti nuoret, 18–24-vuotiaat aikuiset eroavat vanhemmista ikäpolvista, sillä heistä lähes joka kolmas ei käytä alkoholia lainkaan.

-Tämä vahvistaa käsitystä alkoholiin liittyvien asenteiden merkittävästä muutoksesta. Verrattuna vanhempiin ikäpolviin, nuoret aikuiset käyttävät alkoholia vastuullisesti, Pakarinen tulkitsee.

Sen lisäksi, että nuoret aikuiset juovat yhä vastuullisemmin, alkoholia käytetään myös yhä kohtuullisemmin. Kahdessa vuodessa viikoittain alkoholia kertoo juovansa 12 prosenttia vastaajista. Siinä on peräti 10 prosenttiyksikön lasku kaksi vuotta sitten tehtyyn kyselyyn verrattuna.

-Toivotaan, että tämä muutos heijastuisi myös yleiseen alkoholipoliittiseen keskusteluun Suomessa ja rohkaisisi näin myös verotuksen muutosta lähemmäksi eurooppalaista tasoa, sanoo Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton tutkimuksessa kohderyhmänä oli 18–70-vuotiaat mannersuomalaiset. Otoskoko on 1502, ja aineisto on painotettu vastaamaan täysi-ikäisiä suomalaisia sukupuolen, iän ja asuinpaikan mukaan.

Tiedonkeruu tehtiin maalis-huhtikuussa online-kyselynä Taloustutkimuksen kuluttajapaneelissa.

Alaikäisten osalta tutkimuksen kohderyhmänä oli sata 15–17-vuotiasta nuorta, joista osa vastasi kuluttajapaneelissa, osaa haastateltiin henkilökohtaisesti.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Riikka Pakarinen, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto

riikka.pakarinen@panimoliitto.fi, p. 040 5800833