Epäreilusta virvoitusjuomaverosta luovuttava

Suomalaiset maksavat ylimääräistä virvoitusjuomaveroa sokeripitoisista virvoitusjuomista 32 senttiä litralta ja sokerittomista virvoitusjuomista sekä kivennäisvesistä 13 senttiä litralta.

Veron piirissä ovat muun muassa limonadit, kivennäisvedet, lähdevedet, mehut ja mehukeitot riippumatta siitä, ovatko ne sokerillisia tai sokerittomia.

Virvoitusjuomavero on hyvin merkillinen verohybridi, jota perustellaan milloin mistäkin syystä. Ylimääräinen ja epäreilu vero vaikeuttaa muun muassa suomalaisten lähdevesien vientiä.

Virvoitusjuomaverossa kyse on epäreilusta ja vääristävästä haittaverosta, josta on luovuttava kokoaan.

Virvoitusjuomaveroa ei voi perustella terveyshaitoilla

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Finravinto-tutkimuksen mukaan naisten sokerinsaannista kolme prosenttia on peräisin virvoitusjuomista, miesten kuusi.

Virvoitusjuomaverolla tavoitellaan kulutuksen ohjautumista sokeripitoisista juomista sokerittomiin juomiin, mutta samalla myönnetään, että virvoitusjuomaveron ensisijainen tarkoitus on fiskaalinen.

Sen fiskaalisesta luonteesta johtuen veronalaisten juomien piiri on haluttu pitää mahdollisimman laajana. Laajaa veropohjaa perustellaan sillä, että se vähentää tulkintatilanteita veron piiriin kuuluvien ja sen ulkopuolelle jäävien tuotteiden väliltä.

Sokerittomat kivennäis- ja lähdevedet eivät ole terveydelle vaarallisia.