Alkoholimainonta

Alkoholimainontaa on Suomessa rajoitettu tiukasti lailla. Mietojen alkoholijuomien mainonta on sallittua, paitsi jos se

 • kohdistuu alaikäisiin,
 • yhdistää alkoholin käytön ajoneuvolla ajamiseen,
 • korostaa alkoholipitoisuutta myönteisenä ominaisuutena,
 • kuvaa runsasta alkoholin käyttöä myönteisesti,
 • luo kuvan suorituskyvyn lisääntymisestä,
 • luo kuvan sosiaalisesta tai seksuaalisesta menestymisestä,
 • luo kuvan lääketieteellisistä tai terapeuttisista vaikutuksista,
 • luo kuvan, että alkoholi piristää, rauhoittaa tai on keino ristiriitojen ratkaisemiseksi,
 • on hyvän tavan vastaista,
 • toteutetaan televisiossa tai radiossa kello 7−22,
 • toteutetaan elokuvateatterissa, kun esitettävä elokuva on sallittu alle 18-vuotialle,
 • toteutetaan yleisellä paikalla (ks. poikkeukset),
 • osallistaa kuluttajan peliin, arpajaisiin tai kilpailuun tai
 • käyttää tietoverkossa kuluttajien tuottamaa sisältöä tai saattaa palvelun välityksellä kuluttajien jaettavaksi tuottamaansa tai kuluttajien tuottamaa sisältöä.

 

Mietojen alkoholijuomien mainonta on sallittua yleisillä paikoilla seuraavasti:

 • yleisötilaisuuksissa,
 • kansainvälisessä liikenteessä käytettävässä aluksessa,
 • vähittäismyynti- ja anniskelupaikassa,
 • vähittäismyynti- ja anniskelupaikan ulkopuolella saatavuuden ja hinnan ilmoittamisen osalta.

Valvira on antanut ohjeet näiden lain säädösten soveltamisesta ja teollisuus on sitoutunut vahvasti niiden noudattamiseen.

Mietojen alkoholijuomien mielikuvamainonnalla ylläpidetään kotimaisia tuotemerkkejä. Alkoholimainonta ei kansainvälisten vertailujen mukaan lisää alkoholijuomien kulutusta vaan se vaikuttaa eri tuotemerkkien välisiin markkinaosuuksiin.

Panimoalan oma alkoholijuomien vastuullisen markkinoinnin ohjeistus

Panimoliiton jäsenyritykset ottivat vuoden 2008 alusta yhteisesti käyttöön alkoholipitoisten panimojuomien vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeistuksen. Ohjeita uudistettiin vuosina 2011 ja 2015. Uudistukset täydentävät jo nykyistä erittäin tiukkaa ohjeistusta, joka ylittää lainsäädännön velvoitteet. Käytännön tasolle menevällä ohjeistuksella pyritään estämään jo nyt äärimmäisen harvinaiset ylilyönnit.

Panimoala on itsesäätelyohjeissaan päättänyt, että

 • Panimoala tarkistuttaa televisiomainokset ennen niiden julkistamista alan ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvassa ennakkotarkastustoimikunnassa.
 • Sen lisäksi mitä alkoholilain 33. §:ssä säädetään mainonnan kellonaikarajoista, panimoala mainostaa televisiossa sellaisien ohjelmien aikana, jolloin mainoksien kohdeyleisöstä vähintään 70 %:n voidaan kohtuudella olettaa olevan yli 18-vuotiaita.
 • Panimoala mainostaa digitaalisissa kanavissa sellaisien ohjelmien aikana, jolloin mainoksien kohdeyleisöstä vähintään 70 %:n voidaan kohtuudella olettaa olevan yli 18-vuotiaita.
 • Panimoliiton jäsenyritysten tuotteissa ja niiden pakkauksissa käytetään vastuullisesta alkoholin kulutuksesta viestivää KOHTUULLISESTI.FI-tunnusta.
 • Sosiaalisen median kanavissa huolehditaan ikärajan noudattamisesta kanavan tarjoamien mahdollisuuksien mukaan.
 • Panimoliitto järjestää vuosittain koulutustilaisuuden jäsenyritysten viestinnän ja markkinoinnin henkilöstölle vastuullisen markkinointiviestinnän tukemiseksi.
 • Mainoksissa esiintyvien henkilöiden on oltava vähintään 25 vuotta täyttäneitä.
 • Panimoala ei puhu lapsista, nuorista ja aikuisista, vaan selkeästi alaikäisistä ja täysi-ikäisistä.