Alkoholimainonnan ennakkotarkastus

Alkoholimainonta on Suomessa tiukasti säädeltyä moniin muihin EU-maihin verrattuna. Viranomaiset tarkkailevat mainonnan lainmukaisuutta ja Mainonnan eettinen neuvosto antaa lausuntoja siitä, onko mainos hyvän tavan mukainen. Panimoliiton jäsenyritykset noudattavat tv-mainonnassaan lakia tiukempia itsesääntelyohjeitaan.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitossa on toiminut vuodesta 2011 riippumaton ennakkotarkastustoimikunta, joka  tarkastaa etukäteen kaikkien jäsenyritysten alkoholijuomien televisiomainokset. Toimikunnan lausunto on sitova, ja sen rikkomisesta seuraa sanktio.

Ennakkotarkastus on osa panimoalan alkoholijuomien vastuullisen markkinointiviestinnän ohjetta.

Alkoholimainonnan ennakkotarkastustoimikunta

Toimikunta on panimoalasta riippumaton työryhmä, jonka jäsenillä on asiantuntemusta markkinoinnista, mainonnasta ja juridiikasta. Jäsenillä ei ole sidonnaisuuksia Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliittoon tai sen jäsenyrityksiin.

Panimoalan ennakkotarkastustoimikunta 2020-2022:

Puheenjohtaja, markkinaoikeustuomari Reima Jussila, Markkinaoikeus

Varapuheenjohtaja, Senior Partner, KTM Lauri Sipilä, Pro-Source Oy

Partneri, KTL Mika Raulas, Roger Studio Oy

Kuluttajaoikeuden asiantuntija, OTK Tuula Sario, LexLegato

Tarkastettujen tv-mainosten määrä (suluissa hylätyt mainokset)

2020: 11 (3)

2019: 48 (12)

2017: 71 (19 kpl)

2016: 50 (1 kpl)

2015: 60 (3 kpl)

2014: 153 (10 kpl)

2013: 74 (8 kpl)

2012: 92 (9 kpl)