Edunvalvonta

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto edustaa suomalaisen panimoalan intressejä kansallisella, että kansainvälisellä tasolla. Panimoliitto toimii yhteiskunnallisena keskustelijana ja jäsentensä puolestapuhujana mm. alkoholi- ja virvoitusjuomaveropolitiikkaan, sekä alan vastuullisuuteen ja lieveilmiöihin liittyvissä asioissa.

Kansallisen tason lisäksi Panimoliitto toimii läheisessä yhteistyössä kansainvälisten kumppaneidensa kanssa. Kumppaneihin kuuluvat mm. muiden maiden sisarliitot, Euroopan panimoalan keskusjärjestö Brewers of Europe, virvoitusjuoma-alan keskusliitto UNESDA, sekä Euroopan siiderin- ja viinintuotannon keskusjärjestö AICV. Näiden lisäksi Panimoliitto seuraa aktiivisesti EU:n panimoalaa koskevaa lainsäädäntöä.

verotus

Verotus

Suomalaisen panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden toimintaympäristöön ovat vaikuttaneet viimeisien vuosien aikana suuresti julkisen vallan tekemät veroratkaisut.
Alkoholiverotusta kevennettiin ja matkustajatuonnin rajoituksia helpotettiin vuonna 2004 Viron liittyessä Euroopan Unionin jäseneksi. Kuitenkin jo vuoden 2008 alussa alkoholiveroja taas korotettiin. Seuraavat korotukset tehtiin vuoden 2009 tammikuussa ja lokakuussa sekä vuonna 2012 ja 2014. Vuonna 2018 alkoholiveroja korotettiin peräti kaksi kertaa. Samoin alkoholiveroa korotettiin vuoden 2019 alussa.
Pakkausvero kohdistuu kaikkiin alkoholi- ja virvoitusjuomiin, sekä vesien, mehujuomien, kahvi- ja teejuomien, urheilujuomien sekä muiden alkoholittomien juomien pakkauksiin, mikäli ne eivät ole kierrätettäviä. Pakkaukset ovat verottomia, mikäli ne kuuluvat pantilliseen kierrätysjärjestelmään.

Kilpailua vääristävä virvoitusjuomavero

Suomalaiset maksavat yli 0,5 prosenttia sokeria sisältävistä virvoitusjuomista 27 senttiä litralta ylimääräistä virvoitusjuomaveroa ja sokerittomista virvoitusjuomista ja kivennäisvesistä 12 senttiä.

Nykyisen hallituksen ohjelmassa ehdotetaan yli 0,5 prosenttia sokeria sisältävien virvoitusjuomien valmisteveroa korotettavan 27 sentistä 32 senttiin litralta valmista juomaa. Muiden virvoitusjuomien valmistevero nousisi 12 sentistä 13 senttiin litralta. Korotukset tulisivat voimaan 1.1.2020. 1940-luvulta lähtien kerättyä virvoitusjuomaveroa korotettiin vuonna 2011, 2012 ja jälleen vuoden 2014 alusta.

Virvoitusjuomavero on kilpailua vääristävä ja epälooginen kohdistuessaan sattumanvaraisesti muutamiin elintarvikealan yrityksiin ja jättäen ulkopuolelle samankaltaisia tuotteita.